Upravljanje tvrtkama i obrtima

RADIONICA USPJEŠNO UPRAVLJANJE TVRTKOM I OBRTOM

(za male poduzetnike i obrtnike)

 

CILJ RADIONICE

Povećati efikasnost i konkurentnost malih i srednjih tvrtki dinamičkim planiranjem resursa, korištenjem jednostavnih upravljačkih metoda i odlučivanjem na temelju podatka.

 

MODULI

1. Izrada poslovnog plana

2. Sposobnost isporuke i planiranje resursa (ljudi, strojevi, materijal)

3. Ugovaranje i uspješno vođenje projekata

4. Efikasno upravljanje izvršenjem

5. Financije za ne financijaše

6. Digitalizacija i unaprjeđenje poslovanja

 

OPIS MODULA

1. Izrada poslovnog plana (4 sata)

 1. Tržište i konkurencija
 2. Postavljanje cilja i očekivanih prihoda
 3. Izrada načina /modela ostvarenja prihoda
 4. Definiranje potrebnih resursa i troška
 5. SWOT analiza
 6. PRILOG: Excel Obrazac Poslovnog plana

2. Radionica – Sposobnost isporuke i planiranje resursa (4 sata)

 1. Izračun sposobnosti isporuke u vremenu
 2. Kada i kako koristi interna i vanjske resurse
 3. Principi uspješnog upravljanja resursima
 4. Planiranje i upravljanje ljudskim resursima
 5. PRILOG: Excel Obrazac za planiranja resursa

3. Ugovaranje i uspješno vođenje projekata (4 sata)

 1. Razlika između uslužnog i projektnog pristupa
 2. Ugovori s klijentima i podizvođačima
 3. Kad nam treba, a kad ne treba ugovor?
 4. Koji tipovi ugovora postoje i kada ih primijeniti?
 5. Koji su ključni elementi ugovora?
 6. Kako upravljati viškovima i dodatnim radovima?
 7. Osnovni principi uspješnog vođenja projekata
 8. Upravljanje sadržajem, rokovima i troškovima
 9. Organizacija projekta
 10. Praćenje realizacije
 11. Koordinacije
 12. PRILOG: Excel Obrazac za planiranja resursa

4. Efikasno upravljanje izvršenjem (4 sata)

 1. Preduvjeti efikasnog upravljanja
 2. Dispečiranje radnih naloga i zadataka
 3. Nadzor uspješnosti izvršenja
 4. Mjerenje efikasnosti izvršenja i izvršitelja
 5. Digitalna podrška za efikasno upravljanje izvršenjem
 6. PRILOG: Excel Obrazac za analizu učinkovitosti

5. Financije za ne financijaše (4 sata)

 1. Bilanca i Račun dobiti i gubitka
 2. Tijek novca i likvidnost
 3. Izvješća i praćenje financijskih rezultata
 4. Upravljanje financijskim rizicima
 5. PRILOG: Primjer bilance i RDG

6. Unaprjeđenje poslovanja, procesa i digitalizacija (4 sata)

 1. Što znači unaprijediti učinkovitost / produktivnost
 2. Metode unaprijeđenja učinkovitosti
 3. Digitalni alati za unaprjeđenje učinkovitosti
 4. Kako osigurati kontinuirano unaprjeđenje učinkovitosti
 5. Demonstracija digitalnog alata iz prakse

 

Trajanje programa radionica = 6 dana

 

Odabir radionice i cijena:

• Pojedinačno (jedna ili više)

• Paket / svih 6 radionica

Cijena po radionici = 1.400 kn/polaznik

Cijena paketa = 7.500 kn/polaznik

 

Za više informacija nazovite Učilište na broj telefona 01/2005986 ili 091/2046262 ili nam pošaljite mail na info@ucilistesesvete.hr.