Osnovni tečaj informatike

Tečaj je namijenjen svim osobama, nebitno na dobnu skupinu,  koji imaju za cilj osposobiti se za samostalno korištenje računalom. Sam tečaj sastoji se od 5 cjelina i to:

  1. Osnove rada računala
  2. MS Windows
  3. MS Word
  4. MS  Excel
  5. Internet

 

1. Osnove rada računala

Polaznici stječu znanja o osnovnoj građi računala (strojnoj i programskoj opremi), upoznaju osnovne pojmove u informatici i osposobljavaju se za pravilno korištenje osnovne strojne i programske opreme.

2. MS Windows

S pomoću programa koji dolaze u paketu s operativnim sustavom MS Windows polaznici se osposobljavaju da samostalno upravljaju datotekama i mapama. Upoznaju se kako urediti svoje radno okruženje na zaslonu računala i kako što bolje organizirati svoje poslove na računalu.

3. MS Word

Kroz ovaj program polaznici stječu osnovne vještine oblikovanja teksta i  upoznaju tehnike uređenja cijelog dokumenta.

4. MS Excel

Tablično vođenje podataka uz primjenu osnovnih matematičkih operacija daje niz mogućnosti bržeg i sigurnijeg načina  vođenja poslova. Polaznici se kroz niz primjera upoznaju i osposobljavaju za primjenu ovog programa u svojim svakodnevni poslovima.

5. Internet

Slanje web e-mail-a sa privicima na niz e-mail adresa te pronalaženje što pouzdanijih informacija na Internetu s pomoću poznatih pretraživača cilj je ove cjeline. Polaznici se ukratko upoznaju sa mogućom zlouporabom s informacijama na Internetu putem računalnih mreža i drugim opasnostima koje donosi Internet.