NOVO! VODITELJ BRODICE

TEČAJ ZA VODITELJA BRODICE (stjecanje uvjerenja za voditelja brodice kategorije B te voditelja brodice kategorije A)

Uvjerenja se dobivaju nakon položenog ispita koji se polaže u Ministarstvu mora u Zagrebu, Prisavlje 14. ili u nekoj od Lučkih kapetanija na Jadranu (Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik) ili unutrašnjim plovnim putevima (Sisak, Sl. Brod, Vukovar, Osijek), u skladu s Pravilnikom o brodicama i jahtama te Pravilnikom o čamcima.

Dozvola za voditelja brodice kategorije A vrijedi za upravljanje brodicama do 7 m dužine, snage porivnog uređaja do 15 kw u području plovidbe do 6 Nm (nautičkih milja) od obale kopna ili otoka.

Dozvola za voditelja brodice kategorije B vrijedi za upravljanje brodicama i jahtama do 30 BT ( bruto tona zapremnine) neograničene snage pogona u području plovidbe obalnog mora RH ( 12 Nm od obale kopna ili otoka).

Tečaj mogu pohađati osobe starije od 15 (kategorija A), odnosno 16 godina (kategorija B).

Tečaj za voditelja brodice kategorije A traje 4 sata u jednom danu.

Trajanje tečaja za voditelja brodice kategorije B traje 8 sati u jednom danu. 

 

Tečaj za voditelja brodice kategorije (A i B) uključuje:

 • Interaktivno predavanje,
 • Priručnik za voditelja brodice (koji sadrži sve teme programa ispita),
 • Nautičku kartu za vježbe zadataka navigacije,
 • Pribor za rad na nautičkoj karti (trokuti, šestar, olovka s gumicom),
 • Zadatci i rješenja zadataka za rad na karti,
 • PPT prezentacije najzahtjevnijih tema programa ispita (rad na nautičkoj karti, animacije čvorova, brodske svjetlosne oznake, meteorologija – vjetrovi); polaznici ih dobivaju putem e-maila,
 • Konop za vježbanje čvorova,
 • Popis pitanja koja se često postavljaju na ispitu,
 • Obrazac prijave ispita ( sadrži rubrike osobnih podataka polaznika te popis dokumenta potrebnih za prijavu ispita i broj računa za uplatu državnih pristojbi). 

Trošak ispita (u Ministarstvu mora ili Lučkoj kapetaniji) za Voditelja brodice kategorije A za pojedinog polaznika iznosi:

 • 175 kn uplate u državni proračun
 • 35 kn biljega ( taksenih marki)

Trošak ispita (u Ministarstvu mora ili Lučkoj kapetaniji) za Voditelja brodice kategorije B za pojedinog polaznika iznosi:

 • 440 kn uplate u državni proračun (broj računa nalazi se na Obrascu prijave ispita)
 • 35 kn biljega (taksenih marki)

 

Cijena tečaja za voditelja brodice kategorije A, po polazniku, iznosi: 400,00 kn.

Cijena tečaja za voditelja brodice kategorije B, po polazniku, iznosi: 500,00 kn.

 

U slučaju da polaznici žele polagati ispit u Zagrebu, Ministarstvo mora, Prisavlje 14. u uslugu je uključena i fizička prijava polaznika (s prikupljenom dokumentacijom i ispunjenim Obrascem prijave ispita) za određeni termin ispita.

Za više inforamacija nazovite nas na broj telefona 01/2005986, 091/2046262 ili nam pišite na e-mail: info@ucilistesesvete.hr.