Hrvatski jezik za strance

Tečaj hrvatskog jezika za strance namijenjen je svima onima koji žele naučiti ili usavršiti hrvatski jezik.

Nastavni program prati zadane standarde Vijeća Europe/CEFR standarde (Common European Framework of Reference for Languages-CEF) koji definira stupnjeve znanja stranog jezika (A1 – pripremni, A2-temeljni, B1-prijelazni/razvojni, B2-samostalni, C1-napredni i C2-vrsni) i vještine koje je potrebno usvojiti na pojedinom stupnju.

Program se sastoji od 2 dijela. Prvi je područje hrvatskog jezika i jezičnog izražavanja. Drugi dio je područje hrvatske kulture i povijesti.

Kroz obradu različitih tema polaznik usvaja potreban vokabular, konverzacijske sposobnosti i potrebne gramatičke kategorije kako bi nesmetano komunicirao na hrvatskom jeziku. Nastava hrvatskog jezika je interaktivna, teme i situacije koje se obrađuju su iz svakodnevnog privatnog i/ili poslovnog okruženja.

Program Hrvatski jezik, povijest i kultura za strance mogu upisati i pohađati svi stranci s reguliranim pravnim statusom u Republici Hrvatskoj, odnosno stranci s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj.

Početni tečajevi hrvatskog jezika organizirani su u grupama ili individualno, 2 do 3 puta tjedno ili po dogovoru.

Za sve informacije obratite nam se na 01/2005-986; 091/2046-262 ili putem maila info@ucilistesesvete.hr