Zaštitari i čuvari - licenca

Naziv programa

Zaštitari (licenca)

Trajanje

100 školskih sati

Uvjeti za upis

Završena srednja škola, stariji od 18 godina

   

Oblik nastave

Konzultativno - instruktivni

   

Isprave potrebne za upis

 

 

 

Cijena     1.600,00

Svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, minimalno treći stupanj
Rodni list -
Domovnicu-
Ispunjenu upisnicu s ugovorom-
Odobrenje MUP-a
Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Naziv programa

Čuvari (licenca)

Trajanje

40 školskih sati

Uvjeti za upis

Završena srednja škola, stariji od 18 godina

   

Oblik nastave

Konzultativno - instruktivni

Uvjerenje

Svjedodžba o završnom ispitu

Isprave potrebne za upis

Svjedodžba o završenoj srednjoj školi
Rodni list
Domovnica
Ispunjena upisnica s ugovorom
Odobrenje MUP-a
Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Cijena        800,00

RB

Predmet (zaštitari)

Trajanje

1.

Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara

21

2.

Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite

5

3.

Osnove kriminalistike i pravila postupanja

19

4.

Osnove komuniciranja

5

5.

Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem

15

6.

Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage-samoobrana

35

 

UKUPNO

100

 

RB

Predmet (čuvari)

Trajanje

1.

Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara

12

2.

Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite

5

3.

Osnove kriminalistike i pravila postupanja

18

4.

Osnove komuniciranja

5

 

UKUPNO

40