Specijalist/ica zaštite na radu

Sukladno Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14 i 43/15) poslodavac više ne može koristiti vanjske usluge stručnjaka zaštite na radu. Naveden poslove mora obavljati isključivo poslodavac ili njegov ovlaštenik. Sukladno tome osoba zadužena za poslove zaštite na radu mora biti osposobljena.

Završetkom specijalističkog usavršavanja polaznik dobiva javnu ispravu kojom ispunjava zakonske norme i stječe zvanje specijalist zaštite na radu što se upisuje u e-radnu knjižicu. Specijalisti ZNR  u pravilu mogu raditi kao specijalisti zaštite na radu I. stupnja u tvrtkama do 49 zaposlenika, a u tvrtkama do 249 zaposlenika ako najmanje 80 % zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima.

U program usavršavanja za poslove specijalista/ice za zaštite na radu može se upisati osoba koja ima:

  • 18 godina života,
  • -minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
  • -minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,
  • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Program u trajanju od 250 sati će se provoditi konzultativno - instruktivnom nastavom.

 

NASTAVNE CJELINE
1. UVOD U ZAŠTITU NA RADU I ZAKONSKA REGULATIVA
2. PROCJENA RIZIKA
3.

OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA MJESTIMA RADA I ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA

4. PREGLEDI I ISPITIVANJA SREDSTAVA RADA
5. OSPOSOBLJAVANJA IZ ZAŠTITE NA RADU
6. ORGANIZIRANJE I PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU
7. EVIDENCIJE IZ ZAŠTITE NA RADU
8. ZNAKOVI SIGURNOSTI I SIGURNOSNE UPUTE
9. INSPEKCIJSKI NADZOR I DUŽNOSTI POSLODAVCA PREMA TIJELIMA NADZORA
10. PRIVREMENA RADILIŠTA
11. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, MEDICINA RADA I PRVA POMOĆ
12. PRAKTIČNA NASTAVA

 

INFORMACIJE:

Tel: 01/2005-986; Mobitel: 098/2046-262; info@ucilistesesvete.hr