Samostalni/a računovođa/tkinja

Program usavršavanja za poslove samostalnog računovođe/samostalne računovotkinje

Program u trajanju od 204 sata ostvaruje se redovitom nastavom prema izrađenom rasporedu.
Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u
trajanju od 45 sati te vježbi u trajanju od 39 sati. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju
od 120 sati u poduzećima.

U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati osoba koja ima:

  • 18 godina
  • završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica
  • završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poljima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti(test znanja).

 

 

Rb. Nastavna cjelina                                                                               Broj sati 
  
1. Regulativni okvir računovodstva                                                              11
2. Računovodstvo imovine, kapitala i obveza                                              25
3. Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata                  23
4. Računovodstvo na računalu                                                                     21
5. Zaštita na radu                                                                                            4
6. Praktičan rad                                                                                           120
    UKUPNO                                                                                                 204

 

INFORMACIJE:
Tel: 01/2005-986 | Mobitel: 091/2046-262 | Mail: info@ucilistesesvete.hr