Prodavač/ica

Naziv programa
Prodavač/Prodavačica
Trajanje
trogodišnji program
Vrsta programa
Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa
Polaznici će usvojiti znanja o važnosti trgovinskog poslovanja i psihologiji prodaje, o područjima poznavanja različitih roba, o ulozi prodavača pri savjetovanju kupaca, o važnosti estetskog uređenja poslovnog prostora,  razviti će  sposobnost za kvalitetan rad u prodavaonici i pripremiti se za daljnje napredovanje u poslu, razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao i racionalno korištenje vremena, te čuvanje resursa kojima se koristi pri radu, dobiti upute o važnosti osobne i radne higijene,upoznati propise o radu na siguran način i znati ih primijeniti te razviti ekološku svijest.
Uvjeti za upis
Završena osnovna škola, stariji od 15 godina
Posebni uvjeti
Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Učilišta Sesvete, a na temelju priloženih dokumenata.
Oblik nastave
Konzultativno - instruktivni
Uvjerenje
Svjedodžba o završnom ispitu
Isprave potrebne za upis

Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
Rodni list
Domovnica
Ispunjena upisnica s ugovorom

Liječničko uvjerenje (medicina rada) o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova prodavačaPolaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još:

  • svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
  • svjedodžbu o završnom ispitu / maturi
PROGRAM
UPISNINA
CIJENA PROGRAMA
OBROCI
P R O D A V A Č
200,00 kn
 
 
Razred
 
3.600,00 kn
2 - 5 rata
PREKVALIFIKACIJA
 
6.800,00 kn
2 - 5 rata

INFORMACIJE:
Tel: 01/2005-986 | Mobitel: 091/2046-262 | Mail:
 info@ucilistesesvete.hr