Osnovna škola za odrasle

Osnovno obrazovanje odraslih ima prije svega kompenzacijsku zadaću nadoknađivanja propuštenog i uključivanja polaznika u sustav cjeloživotnog učenja.
Cilj osnovnog obrazovanja odraslih, kao najobuhvatnije faze u sustavu cjeloživotnog učenja, jest unapređenje temeljne pismenosti i životnih vještina u svim područjima obrazovanja.
Glavne su zadaće nadoknađivanje obrazovnih zaostataka odraslih osoba nastalih obrazovnim propustima u mladosti i daljnje trajno obrazovanje.

Uvjet za upis:
- navršenih 15 godina života

Prilikom upisa  polaznici prilažu:
- svjedodžbu o završenom razredu osnovne škole
- rodni list
- domovnicu
- ispunjenu upisnicu s ugovorom

Škola počinje dva puta godišnje, u 9. mjesecu i u 1. mjesecu.

Program ima šest obrazovnih razdoblja, a svako obrazovno razdoblje traje osamnaest tjedana.

I. obrazovno razdoblje 180 sati
II. obrazovno razdoblje 180 sati
III. obrazovno razdoblje 234 sata
IV. obrazovno razdoblje 258 sati
V. obrazovno razdoblje 294 sata
VI. obrazovno razdoblje 354 sata

Osposobljavanje  - polaznici se u V. i VI. obrazovnom razdoblju (7. i 8. razred) mogu uključiti u program stručnog osposobljavanja za jednostavnije zanimanje koje završavaju usporedo sa osnovnom školom.

Mogućnost nastavka školovanja – polaznici koji su uspješno završili obrazovni program mogu nastaviti obrazovanje u srednjoškolskim obrazovnim programima.

INFORMACIJE:

Tel.: 01/2005986; E-mail: info@ucilistesesvete.hr