Konobar/ica

Naziv programa: Konobar| Konobarica
Trajanje: trogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem iz strukovnih
                            predmeta polaznici će usvojiti znanja o temeljnim ekonomskim kategorijama u turizmu, stručno-teorijska
                            znanja iz organizacije poslovanja u zanimanju konobar.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, stariji od 15 godina
Posebni uvjeti: Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne
                           ispite koje određuje Povjerenstvo Učilišta Sesvete na temelju priloženih dokumenata.
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni
Uvjerenje: Svjedodžba o završnom ispitu
Isprave potrebne za upis:    Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
                                                Rodni list
                                                Domovnica

                                                Liječničko uvjerenje (medicina rada) o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova konobar
                                                Sanitarna knjižica
                                                Ispunjena upisnica s ugovorom

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još:
• svjedodžbe (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
• svjedodžbu o završnom ispitu/maturi

PROGRAM
UPISNINA
CIJENA PROGRAMA
OBROCI
K O N O B A R
200 kn / 26,54 €
 
 
Razred
 
5.300 kn / 703,43 €
2 - 5 rata
PREKVALIFIKACIJA
 
9.100kn / 1.207,78 €
2 - 5 rata

 

 

 

INFORMACIJE:
Tel: 01/2005-986 | Mobitel: 091/2046-262 | Mail: info@ucilistesesvete.hr