Komercijalist/ica

Naziv programa

Komercijalist | Komercijalistica
Trajanje
četverogodišnji program
Vrsta programa
Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa
Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta.Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznici će steći stručno-teorijska znanja o poslovanju u trgovini, o osnovnim zakonima i propisima koji reguliraju poslovanje u trgovini u zemlji i inozemstvu, poduzetnička znanja i vještine, kao i organizacijske i komunikacijske vještine. Polaznik će steći sposobnost kritičkog mišljenja, analitičkog procjenjivanja, vrednovanja i sintetiziranja.
Uvjeti za upis
Završena osnovna škola, stariji od 15 godina
Posebni uvjeti
Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Učilišta Sesvete na temelju priloženih dokumenata.
Oblik nastave
Konzultativno - instruktivni
Uvjerenje
Svjedodžba o završnom ispitu
Isprave potrebne za upis

Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
Rodni list
Domovnica
Ispunjena upisnica s ugovorom

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još:

  • svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
  • svjedodžbu o završnom ispitu/maturi

 

PROGRAM
UPISNINA
CIJENA PROGRAMA
OBROCI
K O M E R C I J A L I S T
 26,50 €
 
 
Razred
 
 703,50 €
2 - 6 rata
PREKVALIFIKACIJA
 
1.208 €
2 - 6 rata
 


 


INFORMACIJE:
Tel: 01/2005-986 | Mobitel: 091/2046-262 | Mail: 
info@ucilistesesvete.hr