Hrvatski jezik za strance

Tečaj hrvatskog jezika za strance namijenjen je polaznicima koji žele svladati osnovne gramatičke strukture, vokabular i fraze komunikacije na hrvatskom jeziku.

Stupnjevi učenja hrvatskog jezika u skladu su sa Zajedničkim europskim okvirom za jezike – ZEROJ (Common European Framework of Reference for Languages-CEF) koji definira stupnjeve znanja stranog jezika (A1 – pripremni, A2-temeljni, B1-prijelazni/razvojni, B2-samostalni, C1-napredni i C2-vrsni) i vještine koje je potrebno usvojiti na pojedinom stupnju.

Pripremni tečaj hrvatskog jezika za strance (A1/I) namijenjen je polaznicima koji žele svladati osnovne gramatičke strukture, vokabular i fraze za komunikaciju na hrvatskom jeziku. Grupe se formiraju kad ima zainteresiranih kandidata. Moguće je organizirati i nastavu za više stupnjeve (A2, B1…)

Cijena tečaja iznosi: 345 €

 

POLAGANJE ISPITA ZA STJECANJE PRAVA NA STALNI BORAVAK ILI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Učilište Sesvete provodi ispite iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Ispiti su namijenjeni kandidatima kojima je potrebna potvrda o poznavanju hrvatskog jezika kao uvjet za stjecanje dozvole stalnog boravka u Republici Hrvatskoj i stjecanje državljanstva Republike Hrvatske.

Za stjecanje prava na stalni boravak potrebno je položiti ispit na B1 razini hrvatskog jezika, dok je za državljanstvo potreban ispit na B2 razini.

Cijena polaganja ispita iznosi 140 €.