Gerontodomaćica

Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice/gerontodomaćina

Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.
Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove.
Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama.

 

U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice mogu se upisati osobe koje imaju:

  • završenu osnovnu školu
  • navršenih 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova  gerontodomaćina/ice.

 

 

Rb.       Nastavna cjelina                              Broj sati 
1.     Osnove gerontologije                                24
2.     Poslovi gerontodomaćina/ce                     45
3.     Zaštita na radu i prva pomoć                    10
4.     Praktična nastava                                     81
        UKUPNO                                                 160

 

INFORMACIJE:
Tel: 01/2005-986 | Mobitel: 091/2046-262 | Mail: info@ucilistesesvete.hr