Ekonomist/ica

Naziv programa
Ekonomist | Ekonomistica
Trajanje
četverogodišnji program
Vrsta programa
program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa
Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznici će steći znanja o ekonomskim kategorijama, pravnim i računovodstvenim zakonima.
Uvjeti za upis
Završena osnovna škola, stariji od 15 godina
Posebni uvjeti
Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Učilišta Sesvete na temelju priloženih dokumenata.
Oblik nastave
Konzultativno - instruktivna
Uvjerenje
Svjedodžba o završnom ispitu
Isprave potrebne za upis

- Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
- Rodni list
- Domovnica
- Ispunjena upisnica s ugovorom
Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:

  • svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
  • svjedodžbu o završnom ispitu/maturi

Što ekonomisti rade?

Kratak opis

Ekonomisti istražuju načine kako društvo iskorištava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo robu i usluge.

Proučavaju i predviđaju financijske, gospodarske i komercijalne trendove primjerice nezaposlenost, poreze, inflaciju, itd. Analiziraju i istražuju ekonomske probleme i promjene u ekonomiji, te o njima obavještavaju i savjetuju tijela državne uprave, industriju ili ulagače.

Opis poslova

Poslovi ekonomista znatno se razlikuju s obzirom na usmjerenje i područje rada. Ekonomisti specijalizirani za financije bave se poslovima planiranja i analize, nadzorom i kontrolom banaka, vrše procjene profitabilnosti investicijskih projekata, obavljaju kreditne poslove, posluju s poduzećima, obavljaju poslove platnog prometa i deviznog poslovanja, obavljaju brokerske poslove, poslove osiguranja i reosiguranja te poslove pripreme i izvršenja državnog proračuna.

Ekonomisti na području računovodstva i revizije obavljaju računovodstvene i revizijske poslove u svim sektorima gospodarstva i državne uprave, u specijaliziranim revizijskim tvrtkama, neprofitnim organizacijama i sl.

Ekonomisti u marketingu osmišljavaju marketinške strategije i komunikaciju, bave se razvojem novih proizvoda, usluga i ideja, formiraju cijene, strategije prodaje i distribucije. Bave se odnosima s javnošću, oglašavanjem, logistikom, istraživanjem tržišta, itd.

Ekonomisti u menadžmentu bave se poslovima istraživanja u području ljudskih resursa i razvoja, obavljaju konzultantske poslove za različite organizacije, projektiraju organizacije i sustave plaća i nagrađivanja, rade na raznovrsnim projektima i sl.

Ekonomisti specijalizirani za područje poslovne informatike, bave se uvođenjem modernih rješenja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.

Ekonomisti koji se bave trgovinom obavljaju razne poduzetničke, upravljačke i komercijalne poslove u poduzećima za vanjsku i unutarnju trgovinu, špediterskim agencijama i poduzećima za međunarodni i domaći robni i putnički promet.

Ekonomisti u turizmu bave se istraživanjem turističkog tržišta, marketing menadžmentom u turizmu, hotelskim menadžmentom, agencijskim, turoperatorskim i prijevozničkim poslovanjem te odgovarajućim poslovima u državnim tijelima zaduženima za turizam.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz znanja stečena kroz fakultetsko obrazovanje, na seminarima i uvođenjem u posao, od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost, kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Mora biti temeljit u radu s brojevima, precizno računati i analizirati podatke te izrađivati izvještaje. Za uspješno obavljanje posla, nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. Za provođenje istraživanja različitih društvenih pojava, važne su osobine interes za ekonomiju, inovativnost i kreativnost. Za priopćavanje rezultata provedenih analiza i istraživanja neophodne su razvijene vještine pismenog i usmenog izražavanja. Zbog čestog rada u timu, ekonomist mora biti sklon radu s ljudima i imati smisao za suradnju.

Uvjeti rada

Radni uvjeti ekonomista ovise o području rada. Uglavnom radi u uredu, no često odlazi na poslovne sastanke, na seminare, konferencije i sl. U ovom poslu česta su putovanja zbog sklapanja poslova, sudjelovanja na stručnim skupovima i sl. Radno vrijeme najčešće je osam sati, no ponekad se radi i duže, npr. u vrijeme pripreme mjesečnih ili godišnjih izvještaja, financijskih pokazatelja i sl., koji moraju biti gotovi u predviđenom roku.

Kontraindikacije za rad su slabovidnost/sljepoća, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i/ili govora koje utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta. Kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno funkcioniranje.

Srodna zanimanja

Statističar/analitičar tržišta, ekonomski tehničar, porezni savjetnik, porezni inspektor

Mogućnosti zapošljavanja

Ekonomisti se zapošljavaju u različitim državnim institucijama, nevladinim organizacijama, bankama, osiguravajućim društvima, privatnim firmama, u turizmu, u medijima itd. Mnogi otvaraju i vlastite firme.

PROGRAM
UPISNINA
CIJENA PROGRAMA
OBROCI
E K O N O M I S T
50 €
 
 
Razred
 
 900 €
2 - 6 rata
PREKVALIFIKACIJA
 
 1.800 €
2 - 6 rata