Pripreme za državnu maturu

Pripreme za državnu maturu

Kako bi postigli što bolji uspjeh na državnoj maturi jako je bitno napraviti dobre pripreme, a o njihovoj kvaliteti brine se naše Učilište, naši profesori-predavači kao...

Termini održavanja nastave

Termin održavanja priprema je svaku subotu od 16.01.2021. do 05.06.2021. godine. Pripreme se odnose na obavezne predmete državne mature: hrvatski jezik, strani jezik i matematika. Pohađanje...

Prolaznost naših polaznika na ispitima državne mature

Dragi maturanti, nitko nije rekao da će biti lako, ali uz našu pomoć i stručne predavače bit će manje teško! Upišite naše pripreme i dočekajte maturu bez...