Pripreme za državnu maturu

Kako bi postigli što bolji uspjeh na državnoj maturi jako je bitno napraviti dobre pripreme, a o njihovoj kvaliteti brine se naše Učilište, naši profesori-predavači kao i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji donosi ispitne kataloge na temelju kojih se kreiraju ispitni sadržaji.

Naš program priprema za državnu maturu osmislili smo kako bismo maturantima pomogli da ponove i usavrše već stečena znanja, ali i svladaju nova obuhvaćena već spomenutim ispitnim katalogom.
Cilj priprema jest postizanje što boljih rezultata na državnoj maturi i u konačnici upis na željeni fakultet ili visoku školu.

U ponudi imamo:

 

PRIPREME OD 1. - 5. MJESECA

Pripreme počinju u 1. mjesecu, a održavaju se svake subote sve do 5. mjeseca.

 

 
ENGLESKI
MATEMATIKA
HRVATSKI
niža razina
30 sati
36 sati
 
36 SATI
viša razina
36 sati
60 sati

 

Korisni linkovi:

https://www.ncvvo.hr/

https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx