VODITELJ BRODICE A I B KATEGORIJA

TEČAJ ZA VODITELJA BRODICE

(stjecanje uvjerenja za voditelja brodice kategorije B te voditelja brodice kategorije A)

Uvjerenja se dobivaju nakon položenog ispita koji se polaže u Ministarstvu mora u Zagrebu, Prisavlje 14. ili u nekoj od Lučkih kapetanija na Jadranu (Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik) ili unutrašnjim plovnim putevima (Sisak, Sl. Brod, Vukovar, Osijek), u skladu s Pravilnikom o brodicama i jahtama te Pravilnikom o čamcima.

Dozvola za voditelja brodice kategorije A vrijedi za upravljanje brodicama do 7 m dužine, snage porivnog uređaja do 15 kw u području plovidbe do 6 Nm (nautičkih milja) od obale kopna ili otoka.

Dozvola za voditelja brodice kategorije B vrijedi za upravljanje brodicama i jahtama do 18 m dužine, neograničene snage pogona, do 12 Nm od obale kopna ili otoka međunarodno.

Tečaj mogu pohađati osobe starije od 15 (kategorija A), odnosno 16 godina (kategorija B).

Tečaj za voditelja brodice kategorije A traje 4 sata u jednom danu predavanja.

Trajanje tečaja za voditelja brodice kategorije B traje 4 sata u dva dana predavanja.

 

Tečaj za voditelja brodice kategorije (A i B) uključuje:

 • Interaktivno predavanje,
 • Priručnik za voditelja brodice (koji sadrži sve teme programa ispita),
 • Nautičku kartu za vježbe zadataka navigacije,
 • Pribor za rad na nautičkoj karti (trokuti, šestar, olovka s gumicom),
 • Zadatci i rješenja zadataka za rad na karti,
 • PPT prezentacije najzahtjevnijih tema programa ispita (rad na nautičkoj karti, animacije čvorova, brodske svjetlosne oznake, meteorologija – vjetrovi); polaznici ih dobivaju putem e-maila,
 • Konop za vježbanje čvorova,
 • Popis pitanja koja se često postavljaju na ispitu,
 • Obrazac prijave ispita ( sadrži rubrike osobnih podataka polaznika te popis dokumenta potrebnih za prijavu ispita i broj računa za uplatu državnih pristojbi). 

Trošak ispita (u Ministarstvu mora ili Lučkoj kapetaniji) za Voditelja brodice kategorije A za pojedinog polaznika iznosi:

 • 175 kn uplate u državni proračun

Trošak ispita (u Ministarstvu mora ili Lučkoj kapetaniji) za Voditelja brodice kategorije B za pojedinog polaznika iznosi:

 • 440 kn uplate u državni proračun (broj računa nalazi se na Obrascu prijave ispita)

 

Cijena tečaja za voditelja brodice kategorije A, po polazniku, iznosi: 450,00 kn.

Cijena tečaja za voditelja brodice kategorije B, po polazniku, iznosi: 650,00 kn.

 

U slučaju da polaznici žele polagati ispit u Zagrebu, Ministarstvo mora, Prisavlje 14. u uslugu je uključena i fizička prijava polaznika (s prikupljenom dokumentacijom i ispunjenim Obrascem prijave ispita) za određeni termin ispita.

Za više inforamacija nazovite nas na broj telefona 01/2005986, 091/2046262 ili nam pišite na e-mail: info@ucilistesesvete.hr.