PROGRAM SREDNJE ŠKOLE KUHARI

Naziv programa: Kuhar | Kuharica
Trajanje: trogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem iz strukovnih
                            predmeta polaznici će usvojiti znanja o temeljnim ekonomskim kategorijama u turizmu, stručno-teorijska
                            znanja iz organizacije poslovanja u zanimanju kuhar.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, stariji od 15 godina
Posebni uvjeti: Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne
                           ispite koje određuje Povjerenstvo Učilišta Sesvete na temelju priloženih dokumenata.
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni
Uvjerenje: Svjedodžba o završnom ispitu
Isprave potrebne za upis:    Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
                                                Rodni list
                                                Domovnica

                                               Liječničko uvjerenje (medicina rada) o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova kuhara
                                               Sanitarna knjižica
                                                Ispunjena upisnica s ugovorom

 

 

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još:
• svjedodžbe (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
• svjedodžbu o završnom ispitu/maturi

 

UPISNINA: 200,00 kuna

RAZRED: 4.500,00 kuna (2-5 rata)

PREKVALIFIKACIJA: 7.500,00 kuna (2-5 rata)

 

INFORMACIJE:
Tel: 01/2005-986 | Mobitel: 091/2046-262 | Mail: info@ucilistesesvete.hr

Galerija