Novo! SLASTIČAR/KA

Naziv programa: Slastičar | Slastičarka

Trajanje: trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: odgojno obrazovni  program za zanimanje slastičar ima za cilj stjecanje znanja, vještina, navika i stavova koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičara.

-stjecanje sposobnosti za obavljanje pripremnih radova i priprema slastica;

-stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje uređajima i aparatima te njihovo pravilno održavanje;

-stjecanje znanja o sigurnosti pri radu;

-razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti. 

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, stariji od 15 godina


Posebni uvjeti: Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne
                        ispite koje određuje Povjerenstvo Učilišta Sesvete na temelju priloženih dokumenata.

 

Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni
 

Uvjerenje: Svjedodžba o završnom ispitu
 

Isprave potrebne za upis:   

Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
Rodni list

Domovnica

Liječničko uvjerenje (medicina rada) o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova slastičara.

Sanitarna knjižica

Ispunjena upisnica s ugovorom

 

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još:

• svjedodžbe (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
• svjedodžbu o završnom ispitu/maturi