NATJEČAJ ZA UPIS U PROGRAME

 

N A T J E Č A J

za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih

u školsku godinu 2021/2022:

 

 1. Stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja:

 

 • ekonomist/ica (trajanje obrazovanja 4 godine)                                       40 polaznika
 • komercijalist/ica (trajanje obrazovanja 4 godine)                                   30 polaznika
 • upravni/a referent/ica (trajanje obrazovanja 4 godine)                           40 polaznika
 • prodavač/ica (trajanje obrazovanja 3 godine)                                         20 polaznika
 • zaštitar/ka osoba i imovine (trajanje obrazovanja 3 godine)                   30 polaznika
 • tehničar/ka zaštite osoba i imovine (tranjanje obrazovanja 4 godine)    20 polaznika
 • vozač/ica motornog vozila (trajanje obrazovanja 3 godine)                   30 polaznika
 • tehničar/ka cestovnog prometa (trajanje obrazovanja 4 godine)            30 polaznika
 • kuhar/ica (trajanje obrazovanja 3 godine)                                              30 polaznika
 • konobar/ica (trajanje obrazovanja 3 godine)                                          20 polaznika
 • hotelijersko turistički/a komercijalist/ica (trajanje 4 godine)                  30 polaznika
 • fizioterapeutski/a tehničar/ka (trajanje obrazovanja 4 godine)               30 polaznika

Uvjeti za upis: završena osnovna škola

 

 1. Prekvalifikacija za zanimanja:

 

 • ekonomist/ica (trajanje obrazovanja 1 godinu)                                       40 polaznika
 • komercijalist/ica (trajanje obrazovanja 1 godinu)                                   30 polaznika
 • upravni/a referent/ica (trajanje obrazovanja 1 godinu)                           40 polaznika
 • prodavač/ica (trajanje obrazovanja 1 godinu)                                        20 polaznika
 • zaštitar/ka osoba i imovine (trajanje obrazovanja 1 godinu)                  30 polaznika
 • tehničar/ka zaštite osoba i imovine (trajanje obrazovanja 1 godinu)      20 polaznika
 • vozač/ica motornog vozila (trajanje obrazovanja 1 godinu)                   30 polaznika
 • tehničar/ka cestovnog prometa (trajanje obrazovanja 1 godinu)            30 polaznika
 • kuhar/ica (trajanje obrazovanja 1 godinu)                                              30 polaznika
 • konobar/ica (trajanje obrazovanja 1 godinu)                                          20 polaznika
 • hotelijersko turistički/a komercijalist/ica (trajanje 1 godinu)                  30 polaznika
 • fizioterapeutski/a tehničar/ka (trajanje obrazovanja 1 godinu)               30 polaznika

Uvjeti za upis: završena srednja škola u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju

 

 1. Osposobljavanje za obavljanje poslova:

 

 • njegovatelja/ice (500 nastavnih sati)                                                      40 polaznika

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola

 

4. Program učenja stranih jezika: njemački i engleski

 

 

Prijave za upis sa potrebnim dokumentima o ispunjavanju uvjeta primaju se do 20.9.2021.

Detaljne obavijesti o upis mogu se dobiti u Učilištu (Trakošćanska 26, Sesvete), na broj telefona 01/2005 986 i 091/2046 262, putem e-maila: info@ucilistesesvete.hr, ili na našoj web stranici: www.ucilistesesvete.hr.

Nastava počinje 27.9.2021.

 

NAPOMENA: za vrijeme korištenja našeg godišnjeg odmora (od 16.7.2021. do 20.8.2021.) sve upite šaljite na e-mail adresu info@ucilistesesvete.hr.