Savjeti za olakšavanje procesa učenja

UPUTE I SAVJETI KOJI ĆE VAM UBRZATI I OLAKŠATI PROCES UČENJA

Svaki učenik tijekom vremena razvije svoj stil učenja. Kako bi taj proces trajao što kraće i bio što učinkovitiji donosimo nekoliko ključnih faktora:

Prva pretpostavka za uspješno učenje je dobro planiranje, potom primijenjene tehnike i strategije učenja i dobra motivacija.

DOBRO PLANIRANJE podrazumijeva određivanje trajanja dnevnog učenja, raspored ostalih aktivnosti i odmora na način da vremena bude dovoljno za svladavanje gradiva. Razdijelite gradivo na manje cjeline, radite svoje bilješke.

RADNO OKRUŽENJE - imajte svoje mjesto za učenje koje će biti organizirano prema vašim navikama i potrebama. Radne materijale organizirajte kako vam je najlakše imati sve na dohvat ruke. Neka to bude mjesto na kojem će biti tišina i gdje vas neće ometati drugi zvukovi ili osobe.   

AKTIVNO UČENJE podrazumijeva pozorno čitanje s razumijevanjem, povezivanje gradiva s već poznatim, učenje i ponavljanje manjih cjelina, ponavljanje uz upotrebu cjelovitih odgovora, vođenje bilješki i crtanje shema. Kako biste učili aktivno dok učite čitajte poluglasno i ponavljajte male cjeline. Važne dijelove teksta podcrtajte – te dijelove prođite prilikom ponavljanja markerom

REDOVITOST U UČENJU  stvara naviku učenja i povećavanja učinkovitosti. Uspjeh u učenju ovisi i o tome jesmo li uspjeli stvoriti naviku svakodnevnog, sistemskog učenja.

PONAVLJANJE- Važno je gradivo koje razumijemo moći usmeno ili pismeno reproducirati. Aktivno i redovito treba ponavljati ključne informacije, a korisna su i pomagala – kartice, mentalne mape, sažeci.

MOTIVACIJA ZA UČENJE povećava se postizanjem uspjeha i osjećajem zadovoljstva nakon naučenog gradiva ili položenog ispita. Kad naučite određeni dio gradiva, veselite se, nagradite se i ˝proslavite˝ to s društvom. Budite uporni i ne odustajte. Ako vam je gradivo neprivlačno, pronađite u njemu neke zanimljivosti.

Što NE činiti dok učite

Vodite računa kad su vam ispiti i sukladno tome rasporedite vrijeme. Ne vjerujte kolegama koji uče vrlo malo i ne vodite se time koliko je tko od njih odvojio vremena za učenje. Ne brzajte kroz gradivo, već aktivno ponavljajte. Ne odustajte od učenja ako naiđete na dio gradiva koji ne razumijete i ne prekidajte učenje zbog zabave  ili drugih poslova.